Particulieren

Coaching in loopbaan of levensloop
Wie ziek is gaat naar de dokter en wie geestelijk in de knoop zit gaat naar de psycholoog. Maar waar kunt u terecht als u problemen heeft in uw werk of levensloop? Dan kunt u zich laten bijstaan door een coach. De Bomen en het Bos Coaching richt zich op coaching van mensen in hun levensloop of werk. Dit gebeurt op basis van een persoongerichte werkwijze. Aan iedereen wordt maatwerk geleverd, geheel gericht op uw problematiek. Van het begin af aan, heeft u bij uw begeleiding met één en dezelfde persoon te maken, omdat ik nadrukkelijk opereer als eenmansbedrijf.

Loopbaan coaching
Bij loopbaan coaching kan ik u helpen keuzes te maken over uw loopbaan. Binnen of buiten uw huidige functie en binnen of buiten het bedrijf waar u nu werkt. Dit zijn uw eigen keuzes, inhoudelijk adviseer ik niet. Bij het coaching hanteer een set technieken, waarmee ik u help om uw eigen besluiten te nemen.
Job coaching is een vorm van loopbaan coaching waarbij de vraag niet ligt in de keuze van werkgever of loopbaan, maar waarbij ik u help als u in uw werkrelaties vastloopt of wanneer u vindt dat u uw taak niet goed genoeg kunt volbrengen.

Levensloop coaching
Levensloop coaching richt zich op problemen die in verschillende fasen van uw leven kunnen voor­ko­men, bijvoorbeeld bij: werkloosheid, herintreding, scheiding, langdurige ziekte, verlies van intimi et cetera. Ik help u te ontdekken bij uzelf wat voor u de beste keuze/reactie is, op deze om­stan­dig­heden.

Specialisaties
In principe sta ik als coach iedereen ter beschikking. In het bijzonder richt ik mij op drie speciale doelgroepen: hoogbegaafden, hooggevoeligen en kinderen van oorlogsgetroffenen. Met name in de laatste doelgroep kunnen onderliggende ontwikkelingsproblemen om meer psychologische begeleiding vragen. Desgewenst kan ik die u zelf verstrekken of kan ik u doorverwijzen naar andere hulpverleningsinstanties. Andere specialisaties zijn:
Het coachen van senioren (50-plus): hierbij richt ik me op de problemen die senioren kunnen ondervinden in de nadagen van hun carrière en (nog weer later) in de omschakeling naar hun pensionering.
Leiderschapscoaching. Vanuit het principe van dienend leiderschap help ik u in uw werk op een meer dienende en effectieve manier leiding te geven.

Voor 50 kunt u een kennismakingsgesprek hebben, dan bekijken we samen of en wat voor coaching voor u zinvol is.