Collega’s

Samenwerking
Als professional en zzp’er, sta ik open voor zinvolle vormen van samenwerking. Met diverse collega’s in de regio, heb ik afspraken om klanten met specifieke problemen, of van bijzondere doelgroepen, naar elkaar door te verwijzen of elkaar middels consultatie bij te staan. Met sommige collega’s ben ik bezig op basis van wederzijdse aanvullende expertise, bijzondere aanbod van coaching te ontwikkelen om samen naar buiten te brengen. Met enkele landelijke partijen heb ik samenwerkingsovereenkomsten, waarbinnen ik diensten voor hen verricht.

Deze samenwerkingsvormen vind ik prettig en professioneel gezien, ook belangrijk. Als u als collega, aanknopingspunten ziet om zaken uit te wisselen of samen te ondernemen, hoor ik dat graag. Uw voorstellen zal ik altijd met plezier in overweging nemen. Op de volgende pagina’s kunt u lezen waar míjn specialiteiten liggen.